Per 1 januari 2022:

Met ingang van 1 januari 2022 zijn de prijzen gestegen met 3,0 procent, het verwachte inflatiecijfer van 2022

(bron: CPB en NZA )

Zitting € 35,00
Toeslag uitbehandeling € 16,75
Inrichtingstoeslag €   9,50
Screening € 17,75
Screening en intake en onderzoek fysiotherapie € 52,50
Intake en onderzoek na verwijzing € 52,50

Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek
(Op medische indicatie)

€ 64,00
Lange zitting voor patienten met complexe en / of meervoudige zorgvragen € 70,00
Telefonische zitting € 15,75
Niet nagekomen afspraak € 26,50
Korte rapporten € 35,00
Uitgebreide rapporten € 70,00
Toeslag buiten reguliere werktijd € 16,00
Verzekeringsrapporten € 87,50

 

Patiëntenportaal

Cliëntenbeoordeling